Vester Krogsgaard. Økologisk kød

Gå til indhold

Hoved menu

Grønkål - Westländer Winter

Haven

Type: Grønkål
Sort: Westlænder Winter
Mængde: 0,5 g - 130-160 planter

Sort med god frosthårdførhed, halvhøje planter med kruset blad, meget ensartet bestand. Sorten har en let sød og aromatisk smag.

Dyrkning af grønkål
Man kan dyrke grønkål på alle slags jorde, men får de største planter og udbytter på næringsrige jorde, som holder godt på vandet. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig med fosfor og kalium, da det ellers kan være årsag til gule blade nederst, som falder af. Kål foretrækker en jord med en pH-værdi på omkring 7.
Grønkål kan gødes ved at tilføre kompost i foråret og jorddække med halvt omsat kompost, som dels kan holde på jordens fugtighed og dels kan gøde løbende, efterhånden som komposten nedbrydes, og næringssaltene bliver tilgængelige. Grønkål vokser langt ud på efteråret, og selv i milde perioder i vinterhalvåret, er der tilvækst af nye småblade.
Grønkål anbringes i sædskiftet sammen med de andre medlemmer af kålfamilien, og det er vigtigt at overholde minimum 4 års dyrkningspause (helst 6 år), inden der igen dyrkes kål på et bed, da man ellers kan opformere kålbrok, som kan umuliggøre dyrkning af kål på jorden i mange år.

Såvejledning
Grønkål kan sås direkte fra sidst i april eller plantes ud som forkultiverede planter fra maj. Afstanden i rækken og melllem rækkerne skal være ca. 50 cm.
Forkultiveres marts-maj. Udplantes maj-juli. Sås ude forår. Afstand 50x50 cm. Sådybde. 1-2 cm.


Søren Ryge om grønkål i Politiken

Kristian Pilgaard. 97934468 / 24404581. kristianpil@hotmail.com. CVR.33326041. CHR.63388

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu